CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TẬP ĐOÀN Á CHÂU

  • HOTLINE: 0906 908 139

RAW-HOSO-BLACK-TIGER-BLOCK

Products description

Packing

 

BLACK TIGER SHRIMP – R.HOSO

Black Tiger Shrimp raw, HOSO 13/15, bulk IQF

15pcs/kg

 

Black Tiger Shrimp raw, HOSO 16/20, bulk IQF

20pcs/kg

 

Black Tiger Shrimp raw, HOSO 21/25, bulk IQF

25pcs/kg

 

Black Tiger Shrimp raw, HOSO 26/30, bulk IQF

30

 

Black Tiger Shrimp raw, HOSO 31/35, bulk IQF

35

 

Black Tiger Shrimp raw, HOSO 36/40, bulk IQF

40

 

Black Tiger Shrimp raw, HOSO 41/45, bulk IQF

45

 

Black Tiger Shrimp raw, HOSO 41/50 bulk IQF

50

 


SẢN PHẨM KHÁC