CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TẬP ĐOÀN Á CHÂU

  • HOTLINE: 0906 908 139

Frozen Pork carcass - Thịt heo mãnh

THỊT HEO ĐÔNG LẠNH NHẬP KHẨU - PORK FROZEN 

HEO MÃNH - PORK CARCASS

XUẤT SỨ : USA VÀ CANADA / ORIGINAL 

HẠN SỬ DỤNG :18-24 THÁNG KỂ TỪ NGÀY SX


SẢN PHẨM KHÁC